ΔΤ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Κόμμα Ελλήνων Δανειοληπτών, 26 Μαρτίου 2021

Το Κόμμα Ελλήνων Δανειοληπτών (Κ.ΕΛ.ΔΑ.) και ο Πρόεδρός του κ. Χαράλαμπος Περβανάς, ανακοινώνουν και διευκρινίζουν, προς αποφυγή παρεξηγήσεων, ότι δεν έχουν προχωρήσει σε καμία επαφή ή συζήτηση, επομένως ούτε σε συμφωνία, με την πολιτική Κίνηση των Ελευθέρων Ανθρώπων και τον πρόεδρό τους, κ. Γεώργιο Τράγκα.

Μια συμφωνία που έχει ανακοινωθεί σε κάποια Μέσα για προσχώρηση ενός κόμματος με παραπλήσια ονομασία στη συγκεκριμένη Κίνηση, ουδεμία σχέση είχε ή έχει με το Κόμμα Ελλήνων Δανειοληπτών Κ.ΕΛ.ΔΑ. (http://kelda.gr)