Τέλος στην κερδοσκοπία των τραπεζών εις βάρος των δανειοληπτών!

Ένα σημαντικό θέμα αρχίζει να βλέπει τα φώτα της δημοσιότητας. Λίγο καθυστερημένα βέβαια, αλλά ποτέ δεν είναι αργά να δημοσιοποιούνται θέματα που αφορούν την προστασία των δανειοληπτών από τις δεκάδες εταιρείες ειδικού σκοπού που κατέκλυσαν τα τελευταία χρόνια το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Το θέμα που ανακύπτει είναι οι πολλές, πλέον, δικαστικές αποφάσεις που ακυρώνουν διαταγές πληρωμής από FUND και εταιρίες διαχείρισης που δεν προσκομίζουν στα σχετικά τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, ώστε να αποδεικνύεται η διαδοχή τους, αλλά και το ύψος της εκχωρούμενης λόγω τιτλοποίησης χρηματικής απαίτησης.

Μάλιστα, σωρεία δικαστικών αποφάσεων βάζουν στοπ στα FUND και τις εταιρείες ειδικού σκοπού, κάνοντας δεκτές τις ανακοπές δανειοληπτών, αναγνωρίζοντας ότι οι εταιρείες αυτές στερούνται ενεργητικής νομιμοποίησης να κινήσουν διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης καθώς και να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη διαχείρισης και είσπραξης ποσού απαίτησης, μεγαλύτερο από αυτό που εκχωρήθηκε από την τράπεζα.

Πρέπει επιτέλους να μπει φρένο στην ασυδοσία και την κερδοσκοπία των τραπεζών και των εταιρειών ειδικού σκοπού σε βάρος των δανειοληπτών σε συνεργασία με την κάθε κυβέρνηση και αυτό μπορούν και οφείλουν να το κάνουν τα δικαστήρια.