Αδίστακτοι υπηρέτες ιδιοτελών συμφερόντων σε βάρος της ζωής των συνανθρώπων μας…

Επειδή ο… τιμονιέρης μας συλλαμβάνεται να ψεύδεται για τα λάθη που ενέτειναν την κορονοκρίση και η γελοιοποίηση περί της ανάγκης ή όχι περισσότερων ΜΕΘ για να μειωθούν οι θάνατοι…

Συνάγεται ότι ψεύδεται για τους χειρισμούς του και στα υπόλοιπα μείζονα θέματα!!!

Καλά θα κάνουν να παραιτηθούν τώρα οι αδίστακτοι υπηρέτες ιδιοτελών συμφερόντων σε βάρος της ζωής των συνανθρώπων μας…

Κόμμα Ελλήνων Δανειοληπτών – Κ.ΕΛ.ΔΑ