Τρίμηνη αναστολή των πληρωμών για τους Δανειολήπτες…και;;;;μετα;;;;;

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την τρίμηνη αναστολή των πληρωμών για τους δανειολήπτες που εντάσσονται στον Ν.4605/2019 και στο Ν. 3869/2010 (νόμος Κατσέλη) αλλά μόνο όσοι υπάγονται στην κατηγορία των φυσικών προσώπων που θα λάβουν το επίδομα των 800 ευρώ.

Αυτό, όμως, που δεν αναφέρεται είναι τι θα γίνει μελλοντικά με τις τρεις δόσεις της αναστολής. Πως θα αποπληρωθούν στο μέλλον; Θα γίνει ρύθμιση παράλληλης αποπληρωμής; Θα γίνει επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής;

Είναι καίρια ερωτήματα, αν αναλογιστεί κανείς ότι η δυνατότητα αποπληρωμής των προβλεπόμενων δόσεων ικανοποιείται από το μέγιστο διαθέσιμο υπόλοιπο εισόδημα του δανειολήπτη και επομένως δυνατότητα για επιπλέον καταβολές, πέρα από τις προβλεπόμενες θα δημιουργήσει αναπόφευκτα αδυναμία πληρωμής σε χιλιάδες δανειολήπτες που ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία.

Η κυβέρνηση οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε αυτή η αποδεδειγμένα αδύναμη κατηγορία δανειοληπτών να μην βρεθεί εκ νέου σε δεινή οικονομική θέση με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει η κάλυψη των βασικών αναγκών διαβίωσής τους.