Δεν υπάρχει κανένα “Σύστημα” παρά μόνο ένα καρτελ παραγωγής Ιδιωτικού Χρέους

Ο ν3869/2010 έχει μία και μόνη λύση που αλγεβρικά προκύπτει από μια Αντικειμενική Συνάρτηση με δύο ανισότητες ενώ χρηματοοικονομικά από…

Continue ReadingΔεν υπάρχει κανένα “Σύστημα” παρά μόνο ένα καρτελ παραγωγής Ιδιωτικού Χρέους