Δεν υπάρχει κανένα “Σύστημα” παρά μόνο ένα καρτελ παραγωγής Ιδιωτικού Χρέους

Ο ν3869/2010 έχει μία και μόνη λύση που αλγεβρικά προκύπτει από μια Αντικειμενική Συνάρτηση με δύο ανισότητες ενώ χρηματοοικονομικά από την «Αρξάμενη Μεθοδολογία».

Η Τράπεζα παρανομεί στην εφαρμογή της Δικαστικής Απόφασης με αποτέλεσμα για Ποσό Διακανονισμού 100 χιλ. ο δανειολήπτης με τα σημερινά επιτόκια να ζημιώνεται κατά 24 χιλ. κατ’ εκτίμηση στην ωρίμανση, χωρίς να τίθεται θέμα αναλογικότητας.

Με πολύ απλά λόγια, ο δανειολήπτης καταβάλει πολύ περισσότερα από όσα το Δικαστήριο όρισε.

Απευθυνθείτε στους Οικονομολόγους που συνεργάζεστε και εμπιστεύεστε και προστατεύστε έστω και τώρα τους πελάτες σας από τον Τραπεζικό Φασισμό, εκτός και αν το “αποφασίζω και διατάσσω αγνοώντας την Δικαιοσύνη” ορίζεται διαφορετικά.

Στήστε τις Τράπεζες στον τοίχο μαζί με όλους αυτούς που τις υποστηρίζουν, ανεξαρτήτου επαγγελματικής ή άλλης ιδιότητας.

Αντιδράστε μήπως και καταρρεύσει επιτέλους αυτό το καρκίνωμα της Οικονομίας και αγνοήστε όλους αυτούς (φίλους, γνωστούς, τραπεζικούς υπαλλήλους, δικηγόρους, συμβούλους και λοιπούς δανειο-πατέρες) που σας συμβουλεύουν ή σας εμποδίζουν να εναντιωθείτε στο Σύστημα.

Δεν υπάρχει κανένα “Σύστημα” παρά μόνο ένα καρτελ παραγωγής Ιδιωτικού Χρέους.

Dimitris Tsagkarakis,

Κόμμα Ελλήνων Δανειοληπτών – Κ.ΕΛ.ΔΑ