Σύλλογος δανειοληπτών και προστασίας καταναλωτών Β.Ελλάδος

¨Ο Σύλλογος έχει ήδη προβεί, και πριν την εμφάνιση της πανδημίας, σε εκπόνηση ολοκληρωμένου και παραμετροποιημένου σχεδίου νόμου, που μπορεί να αποτελέσει την λύση για την επόμενη μέρα”.