Κυριάκος – Κοινωνία: 0 – 1

Προσωπικά ο Κυριάκος υπέστη συντριπτική ήττα απέναντι στην κοινωνία και η εντύπωση ότι είναι «ισχυρός» θρυμματίστηκε και στο παθητικό του προστέθηκαν αμέτρητες ευθύνες για τη συμφορά. Αυτές προσπαθεί να μειώσει τις τελευταίες μέρες.

Ωστόσο, στο συλλογικό υποσυνείδητο έμεινε ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μεγάλα προβλήματα.

Πρώτοι το κατάλαβαν οι επιτελείς του και φύτεψαν στο διάγγελμά του τον «αυτοέπαινο» για τις «πολλές κρίσεις» που έχει διαχειριστεί. Στην πραγματικότητα, αυτό που ανέδυε η συγκεκριμένη αναφορά, ήταν η προσπάθεια να διασωθεί… ο ίδιος!!!

Γι’ αυτό όσοι κοιμούνται ακόμη όρθιοι, καλό είναι να ξυπνήσουν, διότι η πολιτική αξιοπρέπεια είναι είδος σε ανεπάρκεια…

Σύλλογος Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Β. Ελλάδος