#Καζάκης: Γίνε πολίτης! Γίνε μέρος της λύσης.

  • Post author:
  • Post category:Άρθρα

Καζάκης: Γνωρίζεις το δικό σου κομμάτι ευθύνης;

Γίνε πολίτης! Γίνε μέρος της λύσης.
Μόνο έτσι θα ξεκινήσει η σωτηρία της Ελλάδας!

Κόμμα Ελλήνων Δανειοληπτών – Κ.ΕΛ.ΔΑ