Εικόνες πλήρους απαξίωσης του δημόσιου σχολείου!

Η κυβέρνηση είναι υπόλογη για τα γεγονότα στην Σταυρούπολη.

Η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρθηκε για την ομαλή λειτουργία του σχολείου.

Δεν εφάρμοσε τον νόμο.

 

Ελέγχεται για ευθύνες η ηγεσία της αστυνομίας,

ελέγχεται για ευθύνες η διεύθυνση του σχολείου,

ελέγχονται για ευθύνες οι ηγεσίες των αρμόδιων Υπουργείων.

 

Από την άλλη ελέγχονται και οι υπεύθυνοι της αντιρατσιστικής εκδήλωσης που άφησαν να παρευρεθούν ξένα στοιχεία, μακρυά από το πνεύμα της.

Αποτέλεσμα οι εικόνες πλήρους απαξίωσης του δημόσιου σχολείου.

Ποιος είναι αυτός που τελειώνει αυτό το θεσμό που κατακτήθηκε με κόπους;

Το δημόσιο σχολείο.

Ποιος;

 

Από την μια είναι όλοι αυτοί που κυβερνούν.

Αυτοί που τα παιδιά τους πηγαίνουν σε ιδιωτικά σχολεία.

Από την άλλη οι γνωστοί ηλίθιοι που παίζουν συνεχώς το παιχνίδι των πρώτων.

Όλοι αυτοί που έχουν μπερδέψει στο μυαλό τους πως μια αντιρατσιστική εκδήλωση δεν γίνεται για να δώσεις ξύλο.

Μοιραίοι και οι δυο.

#ακριβωςστοκέντρο

 

Σαρίδης Ιωάννης,

Σύλλογος Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Β. Ελλάδος