ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ (Κ.ΕΛ.ΔΑ.) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΔΤ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ (Κ.ΕΛ.ΔΑ.) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές, οι οποίες άπτονται -κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά-:
• στον τρόπο προσέγγισης,
• στο βαθμό κατανόησης και στη μέθοδο αντιμετώπισης των ζητημάτων της προστασίας των καταναλωτών (έναντι νομότυπων αλλά επί της ουσίας παράνομων πρακτικών),
• της ενδυνάμωσης των δανειοληπτών (στον αγώνα τους κατά της αυθαιρεσίας του τραπεζικού συστήματος) και
• του καθολικού κοινωνικού αιτήματος για Δικαιοσύνη (να πάψουν δηλαδή οι νόμοι να προσφέρουν ασυλία σε όσους αναλαμβάνουν ευθύνες έναντι των Ελλήνων και να ξεκινήσουν επιτέλους να προσφέρουν τα εργαλεία δημιουργίας και τα όπλα θωράκισης ενός υγιούς τραπεζικού συστήματος, αποκλειστικός σκοπός του οποίου θα είναι ιδανικά η ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας και η προστασία της από την απληστία των ολίγων),
αποδείχτηκαν ανυπέρβλητο εμπόδιο για την οργανωμένη πολιτικά και συντεταγμένη ιδεολογικά συμπόρευση του Κόμματος Ελλήνων Δανειοληπτών με το Κίνημα Ελευθέρων Ανθρώπων.


Ευχόμαστε στο Κ.ΕΛ.ΑΝ. και στον πρόεδρο του καλή επιτυχία!

Κόμμα Ελλήνων Δανειοληπτών – Κ.ΕΛ.ΔΑ