Συσπείρωση όσων σκέπτονται ένα καινούργιο αύριο!

Μια κυβέρνηση πρέπει να παρέχει στον Πολίτη αν όχι αυτά που μεγαλοπρεπώς υποσχόταν, τουλάχιστον τα απαραίτητα για έναν αξιοπρεπή βίο. Είναι ένας τρόπος να δικαιολογήσει και την ύπαρξη της, άλλωστε.Εδώ έχουμε το φαινόμενο όχι μόνον οι παροχές να είναι σαφώς ανεπαρκείς αλλά και να απευθύνονται σε ελάχιστους εξ αιτίας τεκμηρίων κι άλλων πονηρών απαγορευτικών. Κι