Τραπεζικά δάνεια για τα Αιολικά Πάρκα

Επειδή πολύς λόγος γίνεται για τις ανεμογεννήτριες το τελευταίο χρονικό διάστημα θα ήθελα να προσθέσω ότι οι «επενδυτές» για να στήσουν τα Αιολικά Πάρκα, δεν θα χρηματοδοτήσουν μόνοι τους την επένδυσή τους, αλλά θα πάρουν τραπεζικά δάνεια και η αποπληρωμή τους θα γίνει από τις εισπράξεις που θα έχουν από τη ΔΕΗ σε βάθος χρόνου.

Το ομόφωνο καταψήφισμα για την άδεια αιολικών πάρκων…

Στις 22/7 πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας για την λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αιολικών πάρκων στην περιοχή. Το δημοτικό σύμβουλιο ομόφωνα ψήφισε κατά. Δέκα μέρες μετά ξέσπασε η φωτιά. Στις πρώτες τρεις μέρες απλά την κοιτούσαν να καίει τα πάντα στο πέρασμα της.