ALPHA BANK : ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Μονάδα για τον χειρισμό των μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων έστησε η Alpha. Πόσα δάνεια θα περάσουν υπό τη διαχείρισή της. Για ποια από αυτά θα υπάρξουν ρυθμίσεις. Η νέα στρατηγική για τα μη εξυπηρετούμενα. Budget ζημιών 3ετίας για NPLs !!!

Στη ρευστοποίηση εξασφαλίσεων επιχειρηματικών δανείων που βρίσκονται σε οριστική καθυστέρηση θα προχωρήσει η Alpha Bank ΑΛΦΑ 0,00%, στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής που έχει χαράξει για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Η νέα στρατηγική περιλαμβάνει δύο πυλώνες. Τη λιανική τραπεζική, στην οποία αναμένεται να δραστηριοποιηθεί από το πρώτο τρίμηνο του 2016 η Aktua Hellas, κοινοπραξία μεταξύ της Alpha Bank ΑΛΦΑ 0,00% και της Aktua Soluciones Financieras. Ο ισπανικός όμιλος έχει σημαντική εξειδίκευση στη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχουν ως εξασφάλιση ακίνητα. Η Alpha θα συνεχίσει να διαχειρίζεται εσωτερικά μέρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων λιανικής τραπεζικής.

Για τα μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια η Alpha έχει δημιουργήσει εσωτερική μονάδα, η οποία διαχειρίζεται το σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων (σ.σ. άνω του 90% των μη εξυπηρετούμενων εταιρικών δανείων).
Σύμφωνα με όσα αναφέρει το ενημερωτικό δελτίο της αύξησης, το ύψος του συνολικού χαρτοφυλακίου που έχει αναληφθεί από την παραπάνω μονάδα ανερχόταν στις 30 Σεπτεμβρίου στα 6,6 δισ. ευρώ. Τα παραπάνω δάνεια επιμερίζονται σε δύο υποκατηγορίες:
– Στο χαρτοφυλάκιο ειδικού χειρισμού, στο οποίο περιλαμβάνονται δάνεια εταιρειών με μεγαλύτερη πιθανότητα ανάκτησης. Η στρατηγική της τράπεζας είναι μέσω ρυθμίσεων να ανακτήσει τα ληξιπρόθεσμα ανοίγματα κυρίως από τις λειτουργικές ταμειακές ροές μετά τις αναδιαρθρώσεις. Στην παραπάνω κατηγορία, με βάση τα στοιχεία της 30ής Σεπτεμβρίου, εντάσσονται περίπου το 39% των προβληματικών δανείων ονομαστικής αξίας 6,6 δισ. ευρώ, ήτοι δάνεια αξίας περίπου 2,57 δισ. ευρώ.
– Στο χαρτοφυλάκιο προς ρευστοποίηση. Σε αυτό περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια που βρίσκονται σε οριστική καθυστέρηση, με στόχο την ρευστοποίηση εξασφαλίσεων και την ανάκτηση μέρους των κεφαλαίων. Με βάση την κατηγοριοποίηση της 30ής Σεπτεμβρίου, στο χαρτοφυλάκιο προς ρευστοποίηση περιλαμβάνονται δάνεια αξίας 4 δισ. ευρώ.
Budget ζημιών τριετίας για τα NPLs και bonus επιβράβευσης!
Η ενεργητική διαχείριση του χαρτοφυλακίου προβληματικών δανείων στηρίζεται στο γεγονός ότι η τράπεζα έχει εκπονήσει στοχευόμενο πλαίσιο απορρόφησης των ζημιών, με σκοπό να παράξει μακροπρόθεσμη αξία.
Χάρη στην ανακεφαλαιοποίηση και τις πρόσθετες προβλέψεις που λήφθηκαν στο πλαίσιο της αξιολόγησης στοιχείων ενεργητικού (Asset Quality Review), η τράπεζα έχει καταρτίσει προϋπολογισμό ζημιών τριετίας από τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Η διαχείριση διενεργείται με προδιαγραφές που έχει καταρτίσει η Alpha σε συνεργασία με την BlackRock. Ως εκ τούτου, υπάρχει έτοιμο τόσο το πλαίσιο λύσεων όσο και ο προϋπολογισμός ζημιών, με βάση τα οποία η εσωτερική υπερδιεύθυνση έχει τη δυνατότητα να επιδιώξει να διαχειρισθεί ενεργητικά το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Από το 2016, όταν και θα έχουν ολοκληρωθεί οι δράσεις που προβλέπει το Μνημόνιο για τη δημιουργία αποτελεσματικής αγοράς διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, θα προβλέπονται και αμοιβές επιβράβευσης στην περίπτωση που οι συντελεσθείσες ζημίες από τη διαχείριση των NPLs είναι μικρότερες από τις προϋπολογισθείσες.