Η διαφθορά συνεχίζει να θερίζει την χώρα…

Η διαφθορά συνεχίζει να θερίζει τη χώρα και κινείται σε ένα πολιτικό περιβάλλον το οποίο αποφασίζει να τη στιγματίσει περιπτωσιακά μόνο όταν ξεπεράσει κάποια υπερβολικά υψηλά όρια. Το νομικό μας καθεστώς, το χρονικά βραχύ καθεστώς των παραγραφών, το διαβόητο «πόθεν έσχες» υπουργών βουλευτών κ.λ.π με τις ακατάλληλες διαδικασίες εποπτείας που το διαπερνούν, δεν δίνουν πολλά