Πώς θα σωθούν οι χρεοκοπημένοι Έλληνες πολίτες;

Παρότι υπάρχουν σοβαρότατες ποινικές, νομικές και εποπτικές ευθύνες για την χρεοκοπημένη Attica bank η Τράπεζα της Ελλάδος εισηγήθηκε στην κυβέρνηση να ενεργοποιηθεί ο νόμος περί αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης DTC ύψους 421 εκατ ευρώ, ουσιαστικά η τράπεζα να κρατικοποιηθεί με ζημία του ΤΣΜΕΔΕ και του ΕΦΚΑ αλλά και του ΤΑΠΙΛΤΑΤ και ακολούθως η τράπεζα να ιδιωτικοποιηθεί