Που πηγαίνουν τα δις που εισπράττουν οι τράπεζες από την εισφορά του ν. 128/75 ;

Ενημέρωση από τον πρόεδρο του Συλλόγου Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος Χαράλαμπο Περβανά είχε ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της Ένωσης Κεντρώων Γιάννης Σαρίδης , σχετικά με την παράνομη και άδικη εισφορά του νόμου 128/75 που υποχρεώνονται να πληρώσουν οι δανειολήπτες στις τράπεζες.Ο συγκεκριμένος νόμος ψηφίστηκε, πριν 42 χρόνια, επιβάλλοντας μια ποσοστιαία επιβάρυνση στα πάσης φύσεως επιτόκια καταναλωτικών, επιχειρηματικών και στεγαστικών δανείων. Σκοπός ήταν να πριμοδοτηθεί ο δανεισμός των εξαγωγικών επιχειρήσεων ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές οι εξαγωγές της χώρας. Πλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύει την πάσης φύσεως πριμοδότηση οποιασδήποτε επιχειρήσεως, στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης, αλλά η εισφορά του ν. 128/75 ζει και βασιλεύει! Το οξύμωρο είναι ότι, εφ’ όσον η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιτρέπει τις επιδοτήσεις των εξαγωγικών επιχειρήσεων, τα έσοδα από την συγκεκριμένη εισφορά δεν μπορούν να καταγραφούν στον προϋπολογισμό! Πού πάνε τότε; Τηρούνται σε ειδικό λογαριασμό «εκτάκτων εσόδων» του Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι να διοχετευθούν όπου αποφασίσει η Κυβέρνηση!Η εισφορά του Ν. 128/75 αποτελεί καθαρό χαράτσι το οποίο επιβαρύνει άνευ λόγου και αιτίας το κόστος δανεισμού και το οποίο – κατά πάσα πιθανότητα – συνιστά παράνομη πράξη επενδεδυμένη με τον μανδύα της νομιμότητας.Σχετικά με τα παραπάνω ο πρόεδρος του Συλλόγου Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος Χαράλαμπος Περβανάς δήλωσε τα εξής:”Η εισφορά του Ν.128/75 δεν αποτελεί μέρος του συμβατικού επιτοκίου όπως θέλουν οι τράπεζες να το παρουσιάζουν. Αποτελεί φόρο και πρέπει σύμφωνα με την απόφαση της ΤτΕ η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 199/2012, όπου ορίζει και το συγκεκριμένο έντυπο « Υπόδειγμα Η09 τριμηνιαία κατάσταση αποτελεσμάτων» το οποίο υποβάλλεται από τις τράπεζες ανά τρίμηνο. Εμείς θεωρούμε παράνομη την κράτηση από τον “οφειλέτη”  μέχρι την προσκόμιση του αποδεικτικού εγγράφου “τριμηνιαίας κατάστασης αποτελεσμάτων” για το χρηματικό ποσό που απαρτίζει την εισφορά του ν.128/75, προς την ΤτΕ Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος και αποδεικτικό όπου έχει γίνει απόδοση της εισφοράς των συγκεκριμένων δανείων καθ΄ όλη τη διάρκεια τους.  Επίσης θεωρούμε καταχρηστική την μετακύλιση της εισφοράς Ν.128/75 διότι δεν εξυπηρετεί πλέον το ρόλο για τον οποίο θεσπίστηκε”.