ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΒΑΔΙΖΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ;;;

Την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015 η αριστερή κυβέρνηση ψήφισε νόμο καθ’ υπαγόρευση των θεσμών και ενάντια του Ελληνικού Συντάγματος και κατά του Ελληνικού κράτους και πολιτών, προς άμεσο όφελος των Τραπεζών. οι οποίες λειτουργούν μη σεβόμενες τις Κοινοτικές  οδηγίες και υπουργικές αποφάσεις.

Με την ψήφιση του νομοσχεδίου οι τράπεζες στην Ελλάδα είναι πλέον νόμιμα  “ΚΡΑΤΟΣ ΕΝ ΚΡΑΤΕΙ”.

Σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα η κατοικία ως χώρος επαρκούς στέγασης (ατομικά ή της οικογένειας) αποτελεί συνταγματικό δικαίωμα και προστατεύεται ως αντικείμενο Ειδικής Φροντίδας από το Κράτος κατ΄άρθρο 21 παρ 4 Συντάγματος. Υπό την έννοια αυτή κάθε ενέργεια, κρατική ή ιδιωτική που κινείται προς την κατεύθυνση απώλειας της πρώτης κατοικίας ως επαρκούς χώρου στέγασης ατομικά ή της οικογένειας αποτελεί άμεση προσβολή του πυρήνα του συνταγματικού δικαιώματος προστασίας της πρώτης κατοικίας ως χώρου επαρκούς στέγασης και συμπεριφορά εκτός συνταγματικού περιβάλλοντος-τόξου. Σημειωτέον η απόκτηση και η διατήρηση πρώτης κατοικίας ως επαρκούς χώρου στέγασης αποτελεί στοιχείο της αξιοπρέπειας του ανθρώπου και η προσβολή της με οιοδήποτε τρόπο, όπως ο αναγκαστικός πλειστηριασμός και η αναγκαστική έξωση του ιδιοκτήτη 1ης κατοικίας ως οφειλέτη, επιπλέον συνιστά συμπεριφορά εκτός συνταγματικού περιβάλλοντος-τόξου και άμεση προσβολή του πυρήνα του συνταγματικού δικαιώματος της αξιοπρέπειας του ανθρώπου κατά παράβαση του άρθρου 2 παρ 1 Συντ.

Μπροστά στα δύο αυτά συνταγματικά υπέρτερα απόλυτα δικαιώματα δεν μπορούν να υπερισχύουν οι ενοχικές χρηματικές απαιτήσεις του δανειστή (κράτους ή ΝΠΔΔ ή ιδιώτη-τράπεζας κλπ).

Εντός του Ελληνικού νομικού πλαισίου, η διαδικασία πλειστηριασμού ως αναγκαστική εκτέλεση διακρίνεται ανάλογα με την μορφή του χρέους του οφειλέτη σε χρέος α) προς το Δημόσιο, β) προς ΝΠΔΔ-Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα και γ) προς ιδιώτη π.χ. τράπεζα ως πιστωτικό ίδρυμα.

Με το νομοσχέδιο παραιτούνται το Δημόσιο τα ΝΠΔΔ και Κρατικοί Ασφαλιστικοί Φορείς προς το συμφέρον των ιδιωτών δηλαδή της Τράπεζες.

Πως θα μπορέσει το κράτος να εισπράξει προκειμένου να πληρώσει το   χρέος;  πως θα μειωθεί το μη βιώσιμο χρέος ;

Άρα ο Έλληνας ο οποίος λόγω της οικονομικής κατάστασης. που τον οδήγησαν οι ανίκανοι κυβερνήτες του, θα μείνει άστεγος και η πατρίδα ενέχυρο στους Θεσμούς. Με νομοσχέδιο της ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ Κυβέρνησης.

Ο κατ΄άρθρο 28 παρ 1 του Συντάγματος υπερνομοθετικής ισχύος νόμος 1426 /1984 ΦΕΚ Α 32/21-3-1984), κύρωσε τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, όπου καθορίζει ευθέως υποχρεώσεις του Συμβαλλομένου Κράτους, όπως του Ελληνικού Κράτους στο άρθρο 16 που ορίζει :

`Αρθρο 16 Δικαίωμα της οικογένειας για κοινωνική, νομική και οικονομική προστασία

Για πραγματοποίηση των απαραίτητων συνθηκών διαβίωσης που απαιτούνται για την πλήρη ανάπτυξη της οικογένειας που είναι βασικό κύτταρο της κοινωνίας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προωθούν την οικονομική, νομική και κοινωνική προστασία της οικογενειακής ζωής, ιδίως με κοινωνικές και οικογενειακές παροχές, με φορολογικές διατάξεις, με ενθάρρυνση για την κατασκευή κατοικιών που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της οικογένειας, με την ενίσχυση των νέων εστιών ή με κάθε άλλο κατάλληλο μέτρο.

Κατ΄άρθρο 6 παρ 1 της ΣΕΕ ορίζεται ότι « Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές που περιέχονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προσαρμόστηκαν στις 12-12-2007 στο Στρασβούργο, ο οποίος έχει το ίδιο νομικό κύρος με τις Συνθήκες της ΕΕ» και συνεπώς εξ αυτής αναγκαστικά δεσμεύεται το Ελληνικό Κράτος και οι κρατικοί υπάλληλοι (υπουργοί, δικαστές, βουλευτές, όργανα κατάσχεσης κλπ).

Στον ανωτέρω Χάρτη στο άρθρο 34 παρ 3 ρητά ορίζεται ότι η Ένωση προκειμένου να καταπολεμηθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός και η φτώχεια αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα της στεγαστικής βοήθειας προς εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης για όσους δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους. Περαιτέρω στο άρθρο 17 του ιδίου Χάρτη ότι κανείς δεν μπορεί να στερηθεί την ιδιοκτησία του παρά μόνο για λόγους δημόσιας ωφέλειας και έναντι δίκαιης και έγκαιρης αποζημίωσης για την απώλειά της.

Συνεπώς και με τη διάταξη αυτή που υπερισχύει στο Ελληνικό Δίκαιο αποκλείεται η αφαίρεση της 1ης κατοικίας ως χώρου αξιοπρεπούς στεγαστικής διαβίωσης με την κατάσχεση και αναγκαστικό της πλειστηριασμό.

Επίσης στις πρωινές ειδήσεις της Τετάρτης ακούσαμε συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον κο Βασίλειο Σκουρή, ποιος είναι ο κος Σκουρής ;

Ο Βασίλειoς Σκoυρής είναι Έλληνας καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και από το 2003 πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Έχει θητεύσει δυο φορές ως υπηρεσιακός υπουργός Εσωτερικών το 1989 και το 1996.

Βιογραφικά στοιχεία

Γεννήθηκε το 1948 στη Θεσσαλονίκη, αποφοίτησε από τη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης  και σπούδασε νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μετά από θητεία ως καθηγητής Νομικής στο Πανεπιστήμιο του Bielefeld της Γερμανίας, εξελέγη καθηγητής δημοσίου δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ενώ έχει διατελέσει υπουργός εσωτερικών στην υπηρεσιακή κυβέρνηση Γρίβα (1989) και υπηρεσιακός υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στην κυβέρνηση Σημίτη 1996. Στις 7 Οκτωβρίου 2003 επελέγη για τη θέση του προέδρου του δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το 2006 και το 2009 ανανεώθηκε η θητεία του.

Κατέχει τη θέση του Προέδρου ΔΣ του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου της Θεσσαλονίκης  από το 1999. Από το Νοέμβριο του 2010 αποτελεί επίσης αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.

Τον Νοέμβριο του 2011 εμφανίστηκε ως ένας από τους υποψηφίους για τη θέση του πρωθυπουργού στη νέα μεταβατική κυβέρνηση.

Είναι και αυτός παντός καιρού.

Όπως βλέπετε από παντού ο Έλληνας πολίτης είναι σαν το πρόβατο μέσα στο μαντρί, έχουν στήσει τόσο καλά όλο το ιστό να μην μπορεί να ξεφύγει κανείς από το τραπεζικό κλοιό.

Η δε αριστερή μας κυβέρνηση εγγυάται ότι δεν θα χάσει κανείς το σπιτάκι του μέχρι 31.12.2015. Επειδή το 2016 είναι προ των πυλών δεν μας είπατε κε Τσίπρα, τι εγγύηση έχουμε ;;;; Μήπως πιστεύετε πλέον και εσείς στην αριστερή παρένθεση ;;

Ποιο το μέλλον του παιδιών μας, ποιο το μέλλον της πατρίδας ;;