Παράνομες ενέργειες των τραπεζών με την κάλυψη της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου Καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

 

Την καταχρηστική συμπεριφορά των τραπεζών, οι οποίες αρνούνται να χορηγήσουν σε δανειολήπτες αντίγραφα του σχεδίου της σύμβασης, πριν αυτή υπογραφεί, στο πλαίσιο της εξωδικαστικής διευθέτησης, καταγγέλλει ο Σύλλογος Δανειοληπτών & Προστασίας Καταναλωτών Β. Ελλάδος.

Η συμπεριφορά των τραπεζών «καλύπτεται» από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, η οποία, αν και της κοινοποιήθηκε καταγγελία δανειολήπτη – μέλους του Συλλόγου, δεν προέβη στις απαραίτητες συστάσεις προς συγκεκριμένη τράπεζα.

Ειδικότερα, δανειολήπτης από τις Σέρρες κλήθηκε από τράπεζα να προχωρήσει σε ρύθμιση των οφειλών του. Όταν, όμως, ζήτησε αντίγραφο της νέας σύμβασης πριν την υπογραφή, το τραπεζικό κατάστημα αρνήθηκε, παραβιάζοντας άρθρα του Π.Δ. 10/2017, για τη χορήγηση στον καταναλωτή αντιγράφου του σχεδίου της νέας σύμβασης.

Η ενέργεια της τράπεζας κοινοποιήθηκε από τον Σύλλογο Δανειοληπτών & Προστασίας Καταναλωτών Β. Ελλάδος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, η οποία, δεν επικεντρώθηκε στην ουσία της καταγγελίας, ως όφειλε, αλλά κάλεσε την Τράπεζα της Ελλάδας να προβεί στις δικές της ενέργειες στο πλαίσιο του ν. 4224/2013.

Ο Σύλλογος Δανειοληπτών & Προστασίας Καταναλωτών Β. Ελλάδος κατήγγειλε μέσω επιστολής του, την παραβατικότητα των ελληνικών τραπεζών εις βάρος των δανειοληπτών, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την οποία καλεί να διερευνήσει τις παραβιάσεις του Κοινοτικού Δικαίου σχετικά με την προστασία των καταναλωτών και δανειοληπτών εκ μέρους του ελληνικού κράτους.

«Η ελληνική κυβέρνηση αλλά και γενικά το ελληνικό κράτος παραβιάζουν καθημερινά είτε ευθέως είτε δια της παράλειψης ουσιαστικής νομοθετικής και δικαστικής προστασίας των καταναλωτών όχι μόνο το εθνικό αλλά πρωτίστως το ευρωπαϊκό δίκαιο που έχει θεσπιστεί για την προστασία των καταναλωτών. Παρά την ύπαρξη σαφών νομοθετικών διατάξεων, οι τράπεζες και πιστωτικές επιχειρήσεις αφήνονται να παρανομούν εις βάρος των καταναλωτών ελεύθερα χωρίς καμία παρέμβαση, συνθλίβοντας με τις παράνομες πρακτικές τους ακόμη περισσότερο τους ανυπεράσπιστους δανειολήπτες», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου  Δανειοληπτών & Προστασίας Καταναλωτών Β. Ελλάδος Χαράλαμπος Περβανάς.