ΜΕΡΟΣ Α΄ – Ο Χαράλαμπος Περβανάς στην εκπομπή του Δημήτριου Καζάκη στην Αθήνα

Οι Βρώμικες Πρακτικές των Ελληνικών Τραπεζών – Ο Δημήτρης Καζάκης, Πρόεδρος του Ενιαίου Παλλαϊκού Μετώπου στο Μικρόφωνο 5 -12- 2019