Απόφαση -σταθμός για υπερήλικη δανειολήπτρια

Στο φως της δημοσιότητας, μια απόφαση -σταθμός για μια υπερήλικη δανειολήπτρια  μέλος του Συλλόγου Δανειοληπτών και  Προστασίας Καταναλωτών Β. Ελλάδος.Το Ειρηνοδικείο Βασιλικών έδωσε τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών για τη διάσωση της κύριας κατοικίας, ορίζοντας χαμηλό  ποσοστό καταβολής (25%) και αναγνωρίζοντας τις πραγματικές ανάγκες της.Η συγκεκριμένη υπερήλικη δανειολήπτρια δεν έχει τη δυνατότητα να αποπληρώσει το στεγαστικό δάνειο, λόγω της μακροχρόνιας ανεργίας της που οφείλεται στην οικονομική κρίση. Σήμερα ,ζει χωρίς πραγματικό εισόδημα και τα έξοδα διαβίωσης της τα καταβάλλουν τα τρία τέκνα της, παρότι στο εκκαθαριστικό του φορολογικού έτους 2015, εμφανίζεται με τεκμαρτό εισόδημα 5.520 Ευρώ επειδή διαθέτει ένα σπίτι με αντικειμενική αξία 39.495 Ευρώ.Το Ειρηνοδικείο Βασιλικών αναγνώρισε ότι τα μηνιαία εισοδήματα για την αιτούσα είναι μηδενικά και ότι δεν πρόκειται να βελτιωθούν διότι για να λάβει εκ νέου σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα  θα πρέπει το συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 4.320B Ευρώ.Η δανειολήπτρια, μέχρι πρότινος, όφειλε 54.165 Ευρώ (κεφάλαιο και τόκους), μετά την υπογραφή σύμβασης στεγαστικού δανείου που σύναψε, το 2004, με την “Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε”.Η πρόεδρος του δικαστηρίου, με βάση τα άρθρα 8 και 9 του ν.3869/2010 (νόμος Κατσέλη),αποφάσισε να δώσει στη δανειολήπτρια μια τριετία ως περίοδο χάριτος, με μηδενικές καταβολές, ενώ για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα πρέπει να καταβάλει το 25% της αντικειμενικής αξίας δηλαδή το ποσό των 9.874Ευρώ, που αντιστοιχεί σε 120 μηνιαίες δόσεις των 82.28Ευρώ.Με αφορμή τα παραπάνω ο πρόεδρος του Συλλόγου Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος Χαράλαμπος Περβανάς δήλωσε τα εξής:”Ως γνωστόν ο Σύλλογος Δανειοληπτών και  Προστασίας Καταναλωτών Β. Ελλάδος δεν δημοσιεύει αποφάσεις για λόγους αυτοπροβολής και διαφήμισης… μια τέτοια όμως απόφαση οφείλουμε να την δημοσιεύσουμε καθώς η Ειρηνοδίκης ερμηνεύοντας σωστά το άρθρο 9 του ν.3869/2010 απέδωσε μια δίκαιη κρίση, καταλογίζοντας καταβολές για χαμηλότερο ποσοστό (25%) από το 80% που άδικα και μεροληπτικά  υπέρ των πιστωτών εφαρμόζουν τα περισσότερα Ειρηνοδικεία της χώρας”