Οι διατάξεις του Πτωχευτικού Νόμου δεν λαμβάνουν υπόψη τους τη ραχοκοκκαλιά της ελληνικής Οικονομίας

  • Post author:
  • Post category:Άρθρα

Οι διατάξεις του νέου Πτωχευτικού Νόμου είναι εξαιρετικά αρνητικές για τους εμπόρους και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και δεν λαμβάνουν υπόψη τους πως αυτοί αποτελούν τη βάση και τη ραχοκοκκαλιά της ελληνικής Οικονομίας και την κύρια πηγή εσόδων για το ελληνικό κράτος, άρα πως είναι απαραίτητη -και αυτονόητη- η θεσμική και οικονομική τους προστασία.

Χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τίποτα από τα παραπάνω, οι πλειστηριασμοί ξεκινούν, στις 14 Μαΐου, από μια κυβέρνηση που στηρίζεται σύσσωμη από έναν θίασο 300 βουλευτών «ηθοποιών», χωρισμένων… σε θεατρικές ομάδες!!!