Δελτίο τύπου του Συλλόγου Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Β. Ελλάδος