Ούτε από πολιτική σκαμπάζουν, ούτε τη κοινωνία ξέρουν να αφουγκράζονται…

Άπειροι που δεν είναι σε θέση να χωρίσουν δυο γαϊδάρων άχυρα αφού ούτε από πολιτική σκαμπάζουν, ούτε τη κοινωνία ξέρουν…

Continue ReadingΟύτε από πολιτική σκαμπάζουν, ούτε τη κοινωνία ξέρουν να αφουγκράζονται…