Πάρτε Θέση, αποφασίστε πού ανήκετε!

Όταν οι ελληνικές τράπεζες χρεωκόπησαν, δεν υπήρχε κάποιο κόστος για τα διευθυντικά στελέχη που έδιναν διακοποδάνεια και εισέπρατταν προμήθειες, αφού οι τράπεζες έχουν μάθει να ζουν απομυζώντας τους πολίτες, με την συμπαιγνία δυστυχώς της κυβέρνησης που τις στηρίζει με κάθε θεμιτό η αθέμιτο τρόπο, σε βάρος των Ελλήνων. Για ποιο λόγο τότε να τις διασώζουμε