Όταν η ατιμωρησία γίνεται κανόνας… Οργιάζουν οι εταιρίες διαχείρισης!

 

 

Οι πωλήσεις, μεταβιβάσεις και τιτλοποιήσεις δανείων από τις συστημικές τράπεζες σε funds δεν είναι κάτι καινούργιο. Τα δε funds, που συνήθως εδρεύουν στο εξωτερικό, διορίζουν εταιρίες διαχείρισης με έδρα την Αθήνα με κύριο σκοπό την είσπραξη των απαιτήσεων τους, Το τελευταίο διάστημα, όμως, παρατηρείται το απαράδεκτο φαινόμενο, εταιρίες διαχείρισης να αποστέλλουν επιστολές σε δανειολήπτες και να τους καλούν να επικοινωνήσουν με τα τμήματα εξυπηρέτησης, έτσι ώστε να ρυθμιστεί μέσω διακανονισμού η οφειλή τους.

Ως εδώ τίποτα το μεμπτό, θα έλεγε κάποιος. Αυτό, όμως, που δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι είναι ότι πολλές από τις επιστολές με τις αναγραφόμενες απαιτήσεις δεν παρέχουν βασικές πληροφορίες σχετικά με την πώληση και μεταβίβαση ή την τιτλοποίηση των δανείων τους, όπως νόμος και σχετικές διατάξεις ορίζουν. Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις το ύψος των οφειλών δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και είναι υψηλότερο. Το πιο εξοργιστικό, όμως, είναι ότι πολλές από τις δανειακές οφειλές που απαιτούν οι εν λόγω εταιρίες να εξοφληθούν από τους δανειολήπτες, έχουν ήδη ρυθμιστεί με αποφάσεις δικαστηρίων στα πλαίσια του Ν.3869/2010.

Παρατηρείται, δηλαδή, το φαινόμενο, οφειλές που έχουν ήδη διαγραφεί με αποφάσεις δικαστηρίων ή έχουν ρυθμιστεί δικαστικά και οι δανειολήπτες να αποπληρώνουν εμπρόθεσμα την ορισθείσα από το δικαστήριο δόση, να δέχονται καθημερινές τηλεφωνικές οχλήσεις από υπαλλήλους των εταιριών διαχείρισης, πολλές φορές με πιεστικό και εκβιαστικό τρόπο, με σκοπό να καταβάλλουν ποσά που δεν οφείλουν.

Οι παραπάνω ενέργειες είναι προφανώς παράνομες, καθώς η αναζήτηση αυτών των απαιτήσεων παραβιάζουν τις δικαστικές αποφάσεις και πρέπει να καταγγέλλονται άμεσα από τους προσβαλλόμενους πολίτες.