Υπέρ των τραπεζών ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

  • Post author:
  • Post category:Άρθρα

Ο Σύλλογος Δανειοληπτών – Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος τοποθετείται σχετικά με τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας που κυρώθηκε με προεδρικό διάταγμα και  δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα  από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Προηγήθηκε εισήγηση-πρόταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή Λευτέρη Ζαγορίτη και απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς.
Στον Κώδικα, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν:
-Να χορηγούν υποχρεωτικώς στους καταναλωτές αντίγραφο του σχεδίου της δανειακής σύμβασης, εφόσον το ζητήσουν, προκειμένου να το μελετήσουν, έχοντας εύλογο χρόνο στη διάθεσή τους, έως την υπογραφή της, ώστε να μην ενεργούν υπό πίεση, όπως συνέβαινε έως τώρα, και να μπορούν να έχουν εξειδικευμένες συμβουλές πριν δεσμευθούν.
-Να διαθέτουν εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό που παρέχει διαφανή, σαφή, κατανοητή και αξιόπιστη πληροφόρηση στους καταναλωτές, σέβεται τα προσωπικά τους δεδομένα και τους υποστηρίζει με ειλικρίνεια στη λήψη τεκμηριωμένης απόφασης για σύναψη ή μη σύμβασης με το πιστωτικό ίδρυμα.
Με τον Κώδικα αναδεικνύεται, επίσης, η σημασία της διαμεσολάβησης και της εξωδικαστικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών, την οποία οι ενώσεις προμηθευτών και καταναλωτών υποχρεούνται να προωθούν στα μέλη τους.Η παρακολούθηση της τήρησης του Κώδικα ανατίθεται στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», η οποία θα συντάσσει σχετική ετήσια έκθεση.
Με αφορμή τα παραπάνω ο πρόεδρος του Συλλόγου Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος Χαράλαμπος Περβανάς δήλωσε τα εξής:
“Μιας και κοινοποιήθηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας Καταναλωτών που θα εφαρμοστεί από 1η Απριλίου 2017, σημειώνουμε ότι ο συνήγορος του Καταναλωτή κ. Ζαγορίτης μάλλον αστειεύεται στο πλαίσιο της Πρωταπριλιάς. Μάλλον έχει ξεχάσει – παρόλο που είναι νομικός – πρώην υπουργός της ΝΔ  και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ότι όλα αυτά που αναφέρονται στον κώδικα προβλέπονταν ως υποχρέωση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων απ’ τις κοινοτικές οδηγίες που έγιναν  νόμοι του κράτους, σταδιακά από το 2001 έως και σήμερα.1ον: Ξεκινάμε με την υποχρέωση των τραπεζών για πλήρη , ουσιαστική προσυμβατική ενημέρωση του καταναλωτή η οποία- λέει- ότι περιλαμβάνει το σύνολο των κρίσιμων πληροφοριών που αφορούν τα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες. Αναφέρουμε ότι σ’ αυτό το έγγραφο της προσυμβατικής ενημέρωσης και απόφοιτος πανεπιστήμιου να είσαι δεν θα καταλάβεις τίποτα.2ον: Οι γενικοί όροι των δανειακών συμβάσεων , όπως αναφέρει ο κώδικας, πρέπει να είναι σαφείς , κατανοητοί και διαθέσιμοι εκ των προτέρων στον καταναλωτή . Αυτό θα το καταλάβαινε ο κ. Ζαγορίτης , ως νομικός που είναι, αν διάβαζε τους όρους μιας δανειακής σύμβασης. Διότι οι πολιτικοί που είναι δανειολήπτες και έχουν υπογράψει τέτοιου είδους δανειακές συμβάσεις , μέχρι και σήμερα, δεν γνωρίζουν τι έχουν υπογράψει .Και τα ονόματα αυτών των πολιτικών μπορούμε να θέσουν υπόψη του κ. Ζαγορίτη όποτε τα χρειαστεί.Όσον αφορά τις δανειακές συμβάσεις, οι οποίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες εκ των προτέρων στον καταναλωτή, να σημειώσουμε τα εξής:  Οι τράπεζες πρέπει να χορηγούν υποχρεωτικά στους καταναλωτές αντίγραφα της δανειακής σύμβασης, εφόσον το ζητήσουν, προκειμένου να τη μελετήσουν , έχοντας εύλογο χρόνο στη διάθεση τους , έως την υπογραφή της , ώστε να μην ενεργούν υπό πίεση , όπως συνέβαινε έως τώρα, και να μπορούν να έχουν εξειδικευμένες συμβουλές πριν δεσμευτούν.Αυτό δεν τηρείται από καμία από τις “δήθεν” συστημικές τράπεζες και αυτό το γνωρίζει ο κ. Ζαγορίτης από τις καταγγελίες που έχουμε κάνει ως σύλλογος δανειοληπτών στο Συνήγορο του Καταναλωτή ο οποίος μας απάντησε ότι δεν είναι αρμοδιότητα του επειδή  έχει μόνο συμβουλευτικό ρόλο.Τέλος θα ήθελα να επισημάνω το εξής:  Στο πλαίσιο αυτό τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους αλλά ποιος θα τους ελέγξει; Ο κώδικας αναφέρεται μόνο στις  υποχρεώσεις και όχι στα δικαιώματα των καταναλωτών. Σ’ ένα απ’ αυτά αναφέρεται  η σημασία  της διαμεσολάβησης και της εξωδικαστικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών την οποία οι Ενώσεις Προμηθευτών και Καταναλωτών υποχρεούνται να προωθούν στα μέλη τους. Πως να προχωρήσεις στον εξωδικαστικό συμβιβασμό  όταν η εξωδικαστική πρόταση είναι μονόπλευρη και υπέρ των τραπεζών;”.