ΤτΕ: Αμετάβλητα τα κριτήρια χορήγησης δανείων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά το δ’ 3μηνο του 2016

  • Post author:
  • Post category:Άρθρα

Αμετάβλητη αναμένεται να παραμείνει και η συνολική ζήτηση δανείων όταν αυξάνονται τα κόκκινα και τα προσπαθούν να τα πρασινίσουν οι τράπεζες με ζογκλερικά κόλπα.

 

Το δ΄ τρίμηνο του 2016, τόσο τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) όσο και η ζήτηση για δάνεια από τις ΜΧΕ παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2016, εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου.
Επιπλέον, οι τράπεζες πιστεύουν ότι τα κριτήρια θα παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο και κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2017.
Αμετάβλητη αναμένεται να παραμείνει και η συνολική ζήτηση δανείων, καθώς η μικρή αύξηση της ζήτησης από τις μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις θα αντισταθμιστεί από τη μείωση της ζήτησης δανείων από τις μεγάλες επιχειρήσεις.
Αμετάβλητοι παρέμειναν και οι όροι χορήγησης δανείων προς τις ΜΧΕ το δ΄ τρίμηνο του 2016.
Η αναλογία των αιτήσεων για επιχειρηματικά δάνεια που απορρίφθηκαν πλήρως παρέμεινε επίσης σταθερή σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Δάνεια προς νοικοκυριά

Το δ΄ τρίμηνο του 2016, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά, καθώς και η ζήτηση για στεγαστικά και για καταναλωτικά δάνεια, παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2016, εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου.
Τα κριτήρια χορήγησης και η ζήτηση δανείων προς νοικοκυριά αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα και κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2017.
Αμετάβλητοι παρέμειναν και οι όροι χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά το δ΄ τρίμηνο του 2016.
Η αναλογία των αιτήσεων για δάνεια προς νοικοκυριά που απορρίφθηκαν πλήρως παρέμεινε επίσης σταθερή σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.