Τι αποκαλύπτει το πόρισμα για την Attica bank; – Στοχοποιεί 15 δάνεια, παράνομα τα 57,3 εκ της ΑΜΚ και οι ευθύνες της διοίκησης

  • Post author:
  • Post category:Άρθρα

Το πόρισμα της ΤτΕ και του SSM για την Attica bank είναι κόλαφος και αποδεικνύει γιατί η Attica bank έχει τους χειρότερους δείκτες προβληματικών δανείων στο ελληνικό σύστημα.

Απίστευτα όργια εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος, της εύρυθμης λειτουργίας της τράπεζας αποκαλύπτει το πόρισμα της ΤτΕ και του SSM του Μόνιμου Εποπτικού Μηχανισμού των τραπεζών για την Attica bank.
Με βάση το πόρισμα προκύπτουν τα εξής

1)Μέρος της αύξησης κεφαλαίου της Attica bank και συγκεκριμένα 57,35 εκατ είναι όχι απλά παράτυπα αλλά παράνομα γιατί θεωρούνται ότι καλύφθηκαν με αυτοχρηματοδότηση.
Κοινώς η τράπεζα χρησιμοποίησε 57,35 εκατ για να καλύψει μέρος της αύξησης κεφαλαίου και με ίδια μέσα και μέσω δανεισμού.
Άρα το πραγματικό κεφαλαιακό έλλειμμα της Attica bank δεν είναι τα 70 εκατ που ακόμη δεν έχουν καλυφθεί αλλά 70 εκατ + 57,35 εκατ δηλαδή σύνολο 137,35 εκατ ευρώ.
Η Attica bank χρειάζεται 137,35 εκατ ευρώ νέα κεφάλαια.

2)Φωτογραφίζει έμμεσα την προηγούμενη διοίκηση το ανώτατο management και βασικά στελέχη ως υπαίτια για τον παράνομο τρόπο με τον οποίο χορηγούνταν δάνεια.
Δεν τα κατονομάζει αλλά εμμέσως πλην σαφώς τα φωτογραφίζει.

3)Ως προς τις παρατυπίες και παρανομίες στην χορήγηση δανείων.
Προσδιορίζεται μια ομάδα 15 δανείων τα οποία αποτελούν κατάφορη παραβίαση των τραπεζικών κανόνων και παραβίαση της τραπεζικής δεοντολογίας και ηθικής.
Α) Πολλά δάνεια δεν έχουν νομική κάλυψη.
Έχουν τόσα πολλά νομικά κενά που ορισμένα από αυτά τα 15 δάνεια είναι στον αέρα.
Β) Χορηγούνταν δάνεια χωρίς ουσιαστικές εξασφαλίσεις.
Αν και το δείγμα είναι… δειγματοληπτικό σε ένα δάνειο η εξασφάλιση δηλαδή η αξία της εγγύησης είναι σχεδόν στο μηδέν.
Γ) Τα κριτήρια χορήγησης δανείων σε ορισμένα δάνεια είναι διάτρητα.
Δ) Ο μηχανισμός παρακολούθησης του δανείου από την εκταμίευση έως ότου καταστεί μη εξυπηρετούμενο ήταν επίσης διάτρητο.
Ε) Σε πολλά δάνεια η Attica bank ενώ τα collaterals έχαναν την αξία τους δεν ζητούσε από τους επιχειρηματίες να φέρουν νέες εγγυήσεις.
Εικάζεται ότι από τα 2,4 δισεκ. NPEs ή 57% των δανείων σχεδόν το 60% δεν έχει σοβαρές εξασφαλίσεις.

Το συμπέρασμα

Το πόρισμα της ΤτΕ και του SSM για την Attica bank είναι κόλαφος και αποδεικνύει γιατί η Attica bank έχει τους χειρότερους δείκτες προβληματικών δανείων στο ελληνικό σύστημα.