Στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής οι ενστάσεις του Συλλόγου Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος

  • Post author:
  • Post category:Άρθρα

O πρόεδρος  του Συλλόγου Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος Χαράλαμπος Περβανάς κατέθεσε στη διαρκή  Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής  για τις παρανομίες των τραπεζών και τα κενά στο νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό.  Τα τραπεζικά ιδρύματα στην προσπάθεια τους να καλύψουν δικές τους ατασθαλίες που δημιούργησαν “μαύρες τρύπες” στα ταμεία τους, διογκώνοντας κατά το παρελθόν τα χρέη των επιχειρήσεων και παρέχοντας άκριτες πιστώσεις, πολλές φορές με τη μορφή καταναλωτικών , επισκευαστικών ή στεγαστικών δανείων – πιστωτικών καρτών, έρχονται τώρα συντεταγμένα να ζητήσουν την εξαίρεση αυτών των δανείων  από τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου περί εξωδικαστικού συμβιβασμού .Συνεπώς πρωταρχικό μέλημα της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών είναι να “ρυθμίσουν” επιχειρηματικά δάνεια που πιθανώς να έχουν ήδη εισπράξει από τις αλλεπάλληλες ανακεφαλαιοποιήσεις και να εξαιρέσουν καταναλωτικά -πιστωτικές κάρτες κλπ από τη ρύθμιση του νόμου που, μετά βεβαιότητας; πολλά εξ αυτών των δανείων έχουν πουληθεί  στα “γεράκια” των ξένων Funds.Οι θέσεις χιλιάδων δανειοληπτών διατυπώθηκαν  εμπεριστατωμένα και με νομικά επιχειρήματα που στηρίζονται σε δικαστικές αποφάσεις , αλλά και σε νόμους, τόσο της εθνικής νομοθεσίας όσο και της κοινοτικής. Νόμους που οι τραπεζίτες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν, αλλά δεν το κάνουν ποτέ.Το προτεινόμενο νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό εξετάστηκε ήδη από την επιστημονική ομάδα του Συλλόγου Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος. Κι αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι στην ουσία το νομοσχέδιο νομιμοποιεί τις παρανομίες των τραπεζών. Δεν θέτει όρια στις τράπεζες και δεν εξετάζει, ανάλογα με τη βιωσιμότητα της εταιρείας, τι μπορεί να πληρώσει ο δανειολήπτης. Κατά τα άλλα, είναι ακριβώς το ίδιο με τον νόμο 4224/2013.Το μόνο διαφορετικό που κάνει είναι απλά και μόνο ότι ορίζει αμοιβές διαμεσολαβητών και ότι καθορίζει το ποιος θα είναι ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους.Με βάση τα παραπάνω, ο πρόεδρος του Συλλόγου Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος Χαράλαμπος Περβανάς δήλωσε τα εξής:”Το νομοσχέδιο δεν καθορίζει τους όρους του παιχνιδιού μεταξύ τραπεζών και δανειοληπτών. Ζητάει οικονομικά στοιχεία της εταιρείας που έχει χρέη. Για να έχει δυνατότητας υποβολής αίτηση και να υπαχθείς στη ρύθμιση, πρέπει να έχεις κερδοφορία την  τελευταία  τριετία . Δεν ζητάει επιχειρηματικό πλάνο των εταιρειών για να διαπιστώσει  τη βιωσιμότητά τους στο μέλλον,  ώστε να καθοριστεί το τι θα μπορεί να πληρώσει ο επιχειρηματίας και τι όχι. Δεν θέτει επίσης όρια για το  ποιοι μπορούν να υπαχθούν στο νόμο.Κι έρχεται το νομοσχέδιο που δίνει  υπερεξουσία στους τραπεζίτες , καταργώντας  το Σύνταγμα , νόμους του Κράτους και  δικαστικές αποφάσεις. Το νομοσχέδιο δεν προβλέπει την εκκαθάριση της οφειλής με την οποία θα καθορίζεται το ακριβές ύψος αυτής (οφειλής ) απηλλαγμένης δηλαδή από παράνομες χρεώσεις. Η εκκαθάριση της οφειλής είναι καίριας σημασίας καθώς δια αυτου του τρόπου γίνονται εξ αρχής ξεκάθαροι οι όροι του παιχνιδιού. Έτσι ρυθμίζεται η οφειλή ,μέσω με της εκκαθάρισης, που πραγματικά οφείλεται.Δεύτερον, επειδή ο ρόλος του διαμεσολαβητή είναι διακοσμητικός καθώς δεν έχει καμία εξουσία να παρέμβει αποφασιστικά επί του τελικού σχεδίου διευθέτησης των οφειλών ,αυτό έχει ως συνέπεια  οι πιστωτές να είναι οι μόνοι που θα αποφασίζουν εάν το προτεινόμενο σχέδιο αναδιάρθρωσης του χρέους  γίνει δεκτό ή όχι.Με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται.Αν ψηφιστεί το νομοσχέδιο , έτσι όπως παρουσιάζεται, οι βουλευτές που θα το ψηφίσουν  είναι καλύτερο  να  παραδώσουν  και τα βουλευτικά τους έδρανα στους τραπεζίτες”.