“Οι πλειοψηφικές κυβερνήσεις οδήγησαν την χώρα στην κατάσταση που βιώνουμε τα τελευταία δέκα χρόνια.”

  • Post author:
  • Post category:Άρθρα
“Κάθε φορά που ψηφίζετε ένα κόμμα , εκχωρείτε το δικαίωμα της υπογραφής σας.
Με αυτό το δικαίωμα οι κυβερνήσεις προχωρούν σε συμφωνίες, σε συμβάσεις, σε πράξεις, σε νομοθετήσεις εις το όνομα του Ελληνικού λαού.
Ο λαός σε μια στιγμή εξουσιοδοτεί αυτόν που εκτιμά καλύτερο για την εκπροσώπησή του για τέσσερα χρόνια .
Και μετά κάθεται και παρατηρεί και όσο του επιτρέπουν οι συνθήκες κρίνει.
Σήμερα έχουμε μια κυβέρνηση που βασίζεται στο 20% του πραγματικού εκλογικού σώματος και παίρνει αποφάσεις και για το υπόλοιπο 80%.
Οι επόμενες εκλογές είναι με απλή αναλογική. Το μέλλον περνάει μέσα από την ικανότητα για συνεργασίες.
Οι πλειοψηφικές κυβερνήσεις οδήγησαν την χώρα στην κατάσταση που βιώνουμε τα τελευταία δέκα χρόνια.
Όσο περισσότερες ασφαλιστικές δικλείδες προσθέσετε στην δημοκρατία τόσο μεγαλώνει ο έλεγχος της εξουσίας και μειώνεται ο κίνδυνος της αλαζονείας και του αυταρχισμού.
Είναι σημαντικές οι επόμενες εκλογές όποτε γίνουν. Είναι σίγουρα οι κρισιμότερες από την μεταπολίτευση και μετά. Τότε θα αποφασίσετε όλοι σας κυριολεκτικά για το μέλλον το δικό σας και των παιδιών σας.
Και μετά από όσα έχετε δει και βιώσει δικαιολογίες δεν θα υπάρχουν.”
 
 
Ιωάννης Σαρίδης