ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Ν.4224/2013

  • Post author:
  • Post category:Άρθρα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΧΕΡΕΙΕΣ

Η κατάσταση μέρα με την μέρα δυσκολεύει, σύμφωνα με τις τελευταίες ενημερώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών, οι εισπράξεις του δημοσίου από φόρους μειώνονται διότι πλέον ο Έλληνας φορολογούμενος αρχίζει και δεν μπορεί να ανταποκριθεί και οι Τράπεζες συνεχίζουν το δικό τους βιολί.

Εκτύπωσαν ενημερωτικά φυλλάδια προς τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας του Ν.4224/2013, τα οποία θυμίζουν φιρμάνια κατοχικού καθεστώτος, εκτός που είναι εξωπραγματικά.

Διαβάζοντας τα έντυπα διαπιστώνεται ότι καμία δεν έχει σκοπό για την ειλικρινή συνεργασία ακόμη και τώρα που τα πράγματα έχουν φτάσει στο σημείο μηδέν. Γράφουν για τον συνεργάσιμο δανειολήπτη αλλά για την συνεργάσιμη τράπεζα ούτε μία λέξη.

Η συνεργάσιμη τράπεζα έπρεπε να γράφει στην πρώτη σελίδα του εντύπου της “ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ “ δηλαδή νε μειώσει από την οφειλή τα παράνομα ποσά που έχει μέχρι στιγμής εισπράξει, από τόκους, ν.128/75 κ.λπ.
Πριν δούμε και αναλύσουμε τις προτεινόμενες λύσεις οι οποίες είναι πιστά αντίγραφα από τράπεζα σε τράπεζα, ας δούμε και ας γελάσουμε με τις παρωδίες της κάθε τράπεζας.

EUROBANK
Διαχωρισμός της χορήγησης : Η χορήγηση συνήθως διαχωρίζεται σε δύο τμήματα, όπου το ένα συνεχίζει και αποπληρώνεται με βάση την υφισταμένη και την εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη και το δεύτερο, που αφορά το υπόλοιπο τμήμα του αρχικού δανείου, τακτοποιείται μεταγενέστερα με ρευστοποίηση περιουσίας ή άλλου είδους διευθέτηση, η οποία συμφωνείται εξ΄αρχής .
Ας ερμηνεύσουμε λοιπόν τον χρησμό της “ ΕΥΡΟΠΥΘΙΑΣ “ η οποία έχει δει πλέον τον μέλλον και τι θέλει να συμφωνήσει ο άμοιρος δανειολήπτης. « Πληρώνεις τόκους καταχρηστικά (παράνομα) υπολογισμένους όσο μπορείς και στη συνέχεια θα κατασχέσουμε από τους πάντες της οικογένειας (παιδιά, εγγόνια, συγγενείς) ότι περιουσιακό στοιχείο υπάρχει μέχρι εξοφλήσεως. Και τα θέλει και προσυμφωνημένα.
Εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα ποιος και τι εκτιμά όταν καθημερινά τα έσοδα από ανεργία μηδενίζονται, από συντάξεις μειώνονταν μηνιαίως κ.λπ. Θέλουν οι τράπεζας πλέον να λέγονται πιστωτικά ιδρύματα ή τοκογλυφικά υπερμάρκετ ;;;;

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Το πιστωτικό ίδρυμα το οποίο από το 2010 έχει βρει τους τρόπους πως θα φαίνεται νομοταγής υπολογισμός τόκου και να υπολογίζει παράνομα, να αναγράφει στο ενημερωτικό της φυλλάδιο για τα ΟΦΕΛΗ του συνεργάσιμου δανειολήπτη με την τράπεζα.

ΕΘΝΙΚΗ
Για την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης, κάθε προμηθευτής θα πρέπει να είναι συνεργάσιμος έναντι της Εθνικής Factors Α.Ε.
Ο δανειολήπτης γίνεται προμηθευτής εδώ , λογικό αφού μιλάμε για τη θυγατρική της τράπεζας factoring, εταιρία factoring θα διερευνήσει εναλλακτική πρόταση αναδιάρθρωσης των δανείων. Καλό είναι να έχουμε μνήμη και ας μην ξεχνάμε τι έγινε στο παρελθόν με την εταιρία factoring της Εμπορικής Τράπεζας.

ALPHA BANK
Συνεργάσιμος δανειολήπτης έναντι των δανειστών είναι όταν παρέχει πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία, όταν είναι διαθέσιμος σε επικοινωνία, όταν προβαίνει σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών, προς τον δανειστή σχετικά με τη τρέχουσα οικονομική του κατάσταση, όταν συναινεί αμέσως στη διερεύνηση των προτεινόμενων προτάσεων από πλευράς δανειστών. Οι δε ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο σύνολο τους.
Στη περίπτωση αυτή και με αυτό το άνευ όρων παράδοση του δανειολήπτη, πότε και πως είναι συνεργάσιμη η τράπεζα έναντι των δανειοληπτών ;;;
Άλλοι όροι προκειμένου να γίνουμε συνεργάσιμοι δανειολήπτες :
• Εντός 15 εργάσιμων ημερών συλλογή δικαιολογητικών.
• Εντός 15 εργασίμων ημερών γνωστοποίησης εγγράφως αποδοχής της προτεινόμενης λύσης.
• Η εξέταση των ενστάσεων εάν κριθούμε μη συνεργάσιμοι δανειολήπτες γίνεται από επιτροπή που συγκροτεί η τράπεζα και ονομάζεται “ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ “. Είτε από έμπειρα ανώτερα στελέχη της τράπεζας τα οποία δεν απασχολούνται στις λειτουργίες έγκρισης, χορήγησης και ελέγχου πιστοδοτήσεων.

Ας αναλύσουμε τώρα τις εναλλακτικές προτάσεις ρύθμισης των οφειλών :
1. Ρυθμίσεις που μειώνουν την μηνιαία δόση παρέχοντας :
• Πληρωμή μόνο τόκων για ένα διάστημα
• Πληρωμή μέρους των τόκων για ένα διάστημα
• Μειωμένη σταθερή δόση με αύξηση της διάρκειας του δανείου
• Μειωμένη δόση η οποία αναπροσαρμόζεται σταδιακά
• Αλλαγή τύπου επιτοκίου εκτοκισμού
Αποτέλεσμα της ρύθμισης Νο1 :
• Πληρωμή τόκων με επιβάρυνση 1.3889% σύμφωνα με υπολογισμό τραπεζών
• Κεφαλαιοποίηση μέρους τόκων και αύξηση κεφαλαίου
• Αύξηση διάρκειας σημαίνει αύξηση τόκων και κεφαλαίου

2. Ρυθμίσεις που μειώνουν τη μηνιαία δόση και παράλληλα προσφέρουν σημαντική μείωση επιτοκίου και ευέλικτο πλάνο αποπληρωμής, με παροχή πρόσθετης εξασφάλισης.

Αποτέλεσμα της ρύθμισης Νο2 :
• Επιβάρυνση τόκου με 1.3889%, αύξηση διάρκειας δανείου με παράλληλη αύξηση κεφαλαίου, τόκων. Και εξόδων όπως υποθηκών.

3. Για πελάτες που διατηρούν περισσότερα του ενός ανεξασφάλιστα δάνεια, δίνεται η δυνατότητα συγκεντρώσεις των οφειλών σε ένα νέο δάνειο με νέους όρους και αναπροσαρμοσμένη στις οικονομικές δυνατότητες τους, μηνιαία δόση.

Αποτέλεσμα της ρύθμισης Νο3 :
• Ισχύουν τα παραπάνω και πρέπει να γίνει εκκαθάριση των παλαιών οφειλών.
Στο φυλλάδιο αναγράφονται και οι ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ μη συνεργάσιμου δανειολήπτη, αυτό εάν είναι θράσος και όπως λέει και η λαϊκή παροιμία “ φωνάζει ο κλέφτης να φύγει ο νοικοκύρης “
Οι δανειολήπτες δεν έχουν μόνο υποχρεώσεις αλλά έχουν και δικαιώματα για το λόγο αυτό πρέπει να εξαντλήσουν κάθε ένδικο μέσο προκειμένου να προστατέψουν την περιουσία τους.