ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • Post author:
 • Post category:Άρθρα

Υπό την έγκριση των θεσμών θα τεθούν τα κριτήρια του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης χρεών των επιχειρήσεων, στη διαπραγμάτευση που αρχίζει την Κυριακή.

Η νέα φιλοσοφία του μηχανισμού είναι εντελώς διαφορετική από εκείνη του Νόμου Δένδια, ενώ αδιευκρίνιστη παραμένει η διάρκεια του. Σε κάθε περίπτωση η ρύθμιση των χρεών των επιχειρήσεων θα γίνει με βάση την υφιστάμενη εικόνα της επιχείρησης, ενώ δεν θα μπορούν να ενταχθούν επιχειρηματίες που έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας, αν και ακόμη δεν έχουν οριστικοποιηθεί, αποσκοπούν στη διευκόλυνση της ένταξης όσο το δυνατόν περισσότερων ενδιαφερομένων που θα πληρούν όμως κάποια ελάχιστα προαπαιτούμενα. Τα αυτοματοποιημένα κριτήρια είναι μία επιλογή του επιχειρηματία, την οποία όμως μπορεί να παρακάμψει και να αποφασίσει να υποβάλλει ένα τεκμηριωμένο Business Plan,  στο οποίο θα περιλαμβάνονται αρκετά ποιοτικά χαρακτηριστικά που καταδεικνύουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Στην ίδια λύση μπορεί να καταφύγει και όποιος επιτηδευματίας έχει υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση ένταξης στο μηχανισμό, η οποία όμως απορρίπτεται από το αρχικό «φιλτράρισμα» των αυτοματοποιημένων κριτηρίων.

Στόχος του επικείμενου νομοσχεδίου, τις βασικές κατευθύνσεις του οποίου παρουσίασε στους φορείς της αγοράς, ο υπουργός Οικονομίας. Ειδικότερα:

Δώδεκα κριτήρια

Στόχος η διαμόρφωση ελαστικών κριτηρίων επιλεξιμότητας της επιχείρησης, έτσι ώστε να μην απαιτηθεί η σύνταξη και η υποβολή Business Plan, το οποίο σε κάθε περίπτωση θα αποτελέσει ένα επιπρόσθετο κόστος για τον επιτηδευματία. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας θα διαφοροποιούνται αναλόγως του τζίρου και των χρεών της επιχείρησης (ατομικές επιχειρήσεις, τήρηση απλογραφικών & διπλογραφικών βιβλίων). Ο οριζόμενος διαμεσολαβητής θα έχει καθήκοντα συντονισμού των μερών (πιστωτές και οφειλέτης). Η δικαστική επικύρωση της συμφωνίας μεταξύ των πιστωτών της επιχείρησης, συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Τα επικρατέστερα κριτήρια επιλεξιμότητας θα περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγω μεταβλητές/δείκτες που θα έχουν συνάφεια με την κερδοφορία της επιχείρησης (κέρδη EBITDA), την αναλογία των συνολικών υποχρεώσεων προς τον τζίρο της επιχείρησης, την καθαρή θέση της, το συσχετισμό των μεικτών κερδών με τον τζίρο κ.α. Ο προσδιορισμός των συνολικών χρεών θα γίνεται από τον επιχειρηματία, ενώ θα μπορεί να μην προβαίνει στη ρύθμιση μέρους αυτών σε περίπτωση που δεν το επιθυμεί.  Από τη στιγμή που ο επιτηδευματίας θα υποβάλλει αίτηση υπαγωγής στο  Μηχανισμό, καταργείται αυτόματα οποιοδήποτε τραπεζικό απόρρητο και πραγματοποιούνται εξονυχιστικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Δεν μπορούν να ενταχθούν στο Μηχανισμό όσοι επιχειρηματίες έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για φοροδιαφυγή (απόκρυψη εισοδημάτων), εξαιρουμένων όμως εκείνων που ενώ έχουν δηλώσει τα εισοδήματά τους δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Μεταξύ των διαθέσιμων λύσεων περιλαμβάνεται η επιμήκυνση της αποπληρωμής οφειλών και το «πάγωμά» τους, ενώ το «κούρεμα» της οφειλής αποτελεί ύστατη λύση. Οφειλές προς το Δημόσιο, όπως εκείνες του ΦΠΑ και ΦΜΥ (παρακρατούμενοι φόροι), αν και υπόκεινται σε ρύθμιση δεν προβλέπεται το «κούρεμά» τους. Σε περίπτωση κακόπιστου πιστωτή, ο οποίος έχει ωφέλεια από τη ρευστοποίηση της περιουσίας του υπόχρεου, το εργαλείο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού δεν μπορεί να προσφέρει λύση. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις θα ορίζεται ανεξάρτητος εκτιμητής.

Τι ζητά η αγορά

ΕΣΕΕ

 • Η σύσταση του επικείμενου Μηχανισμού, αποτελούσε πάγιο αίτημα της ΕΣΕΕ, προκειμένου να δοθεί μία λύση στο χρόνιο πρόβλημα των πάσης φύσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών των επιχειρήσεων.
 • Προτείνεται η θέσπιση ημιαυματοποιημένων κριτηρίων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα οποία θα είναι περισσότερο ευέλικτα, αξιολογώντας ταυτόχρονα τα ποιοτικά στοιχεία/μεταβλητές της επιχείρησης και τις προοπτικές ανάπτυξής της.
 • Για την όσο το δυνατόν μαζικότερη συμμετοχή των επιχειρήσεων στο νέο Μηχανισμό,  θα πρέπει η ισχύς του νέου Νόμου να έχει διευρυμένη διάρκεια (τουλάχιστον 1 έτους).
 •  Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης εκείνων των οφειλών που δημιουργήθηκαν από το 2009 και μετά, στη διάρκεια δηλαδή της οικονομικής κρίσης.
 •  Έμφαση θα πρέπει 00004000 α δοθεί στη διευκόλυνση των υπερχρεωμένων πολύ μικρών επιχειρήσεων, οι ιδιοκτήτες των οποίων επιθυμούν το τερματισμό της λειτουργίας τους (κυρίως λόγω συνταξιοδότησης).

ΓΣΕΒΕΕ

 • Πρόβλεψη θέσπισης 2ης ευκαιρίας για νέους επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν κληρονομήσει χρέη ή έχουν οριστεί ως εγγυητές δανείων.
 • Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα  πάσης φύσεως  τρέχοντα κόστη της επιχείρησης (μεταφορικό, φορολογικό κ.α.) και οι πραγματικές συνθήκες της Αγοράς.

ΣΕΒ

 • Η διαμόρφωση του κριτηρίου βιωσιμότητας αποτελεί μία δύσκολη και συνάμα κομβικής σημασίας παράμετρο, με απαραίτητη την κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων αλλά και των κριτηρίων με βάση τον κλάδο δραστηριοποίησης.
 • Ο περιορισμός του γραφειοκρατικού κόστους, η διευθέτηση των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων και η ρύθμιση μίας σειράς θεμάτων όπως η νομική κάλυψη των τραπεζικών στελεχών και των δημοσίων υπαλλήλων, θα συντελέσουν  στην ευκολότερη μετάβαση στο νέο καθεστώς ρύθμισης επιχειρηματικών ληξιπρόθεσμων οφειλών.

ΣΕΤΕ

 • Σε περίπτωση μη επιλεξιμότητας της επιχείρησης με βάση τα αυτοματοποιημένα κριτήρια, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα σε εκείνον που μεταβιβάζεται η επιχείρηση να συντάσσει και να υποβάλλει Business Plan.
 • Η εξειδίκευση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων και των αντίστοιχων κριτηρίων επιλεξιμότητας, θα πρέπει να έχει έναν ευρύτερο χαρακτήρα και να μην εξειδικεύεται/αναλύεται σε μεγάλο βαθμό.