Εισαγγελική έρευνα για παραβίαση εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας από τις τράπεζες

  • Post author:
  • Post category:Άρθρα

Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, μετά την έγγραφη καταγγελία του Συλλόγου  Δανειοληπτών & Προστασίας Καταναλωτών Βόρειας Ελλάδας για την παραβίαση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας από τις τράπεζες. Η παραγγελία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και ξεκίνησε η έρευνα η οποία ανατέθηκε στην ΙΑ’ Πταισματοδίκη.

Ως πρώτος μάρτυρας κλήθηκε να καταθέσει ο πρόεδρος του Συλλόγου Δανειοληπτών & Προστασίας Καταναλωτών Βόρειας Ελλάδας Χαράλαμπος Περβανάς έτσι ώστε να προσκομίσει στοιχεία για συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά και να κατονομάσει τα πρόσωπα κατά των οποίων στρέφονται οι καταγγελίες, σύμφωνα με την εισαγγελική παραγγελία.  Προηγήθηκαν σχετικές αναφορές προς το υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθώς και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Σύλλογος Δανειοληπτών & Προστασίας Καταναλωτών Βόρειας Ελλάδας επισημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση αλλά και γενικά το ελληνικό κράτος παραβιάζουν καθημερινά είτε ευθέως είτε δια της παράλειψης ουσιαστικής νομοθετικής και δικαστικής προστασίας των καταναλωτών όχι μόνο το εθνικό αλλά πρωτίστως το ευρωπαϊκό δίκαιο που έχει θεσπιστεί για την προστασία των καταναλωτών εν γένει και των δανειοληπτών ειδικότερα.

«Έφθασε η ώρα να ευαισθητοποιηθούν οι δικαστές που είναι επιφορτισμένοι με την έκδοση διαταγών πληρωμών όταν αιτούνται την έκδοση τους πιστωτικά ιδρύματα. Η μέχρι σήμερα πρακτική ήταν ο εκάστοτε δικαστής να εκδίδει εν είδει «τυφλοσούρτη» αποφάσεις εις βάρος των δανειοληπτών χωρίς να ελέγχουν τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις όπως ορίζονται από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και τις διατάξεις του Συντάγματος» αναφέρει ο πρόεδρος του Συλλόγου Χαράλαμπος Περβανάς.

Ακόμη επισημαίνει τα εξής:  «Η άποψη ότι ο εκάστοτε δανειολήπτης έχει μόνο το δικαίωμα να αμυνθεί δικαστικά κατά των διαταγών πληρωμής που εκδίδονται εις βάρος του, παραβλέπει τις τεράστιες οικονομικές και πρακτικές δυσκολίες και θυσίες που θα συνεπαγόταν ένας ατέρμονος δικαστικός αγώνας, μέχρι κι αν δικαιωθεί».