Πρόταση νόμου για την προστασία των δανειοληπτών από τις δικηγορικές -εισπρακτικές εταιρίες παρέδωσε στο βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκη Γιάννη Σαρίδη ο Σύλλογος Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Δανειοληπτών και Προστασίας Καταναλωτών Βορείου Ελλάδος Χαράλαμπος Περβανάς  παρέδωσε έγγραφη πρόταση θέσπισης νομοθετικών διατάξεων και  τροποποίησης του Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγόρων,…

Continue Reading
Close Menu