Το χρέος

  • Post author:
  • Post category:Άρθρα

Καλά πληροφορημένες πηγές εκτιμούν πως η διαπραγμάτευση που συνεχίζεται, παρά τα όσα λέγονται, θα πρέπει να περιλαμβάνει και την απομείωση του χρέους της χώρας.

 

Αλλιώς μέχρι το 2030 σύμφωνα με έγγραφο του Οργανισμού Διαχείρισης του Δημοσίου Χρέους, η χώρα μας θα πρέπει να πληρώσει μέχρι το 2030 σε χρεολύσια 7,329 δις και σε τόκους 6,853 δις. Υπολογίζεται ότι το συνολικό ποσό που θα πρέπει να πληρώνουμε μέχρι τότε ξεπερνά το 2021 στο σύνολό του τα 35 δις ευρώ.

 

Άρα η διαπραγμάτευση θα αφορά σε συνεχείς εξοντωτικούς δανεισμούς που θα γονατίσουν κυριολεκτικά τη χώρα και όσους Έλληνες παραμείνουν εδώ.