Δάνεια στον Κήρυκα Χανίων του Μητσοτάκη

  • Post author:
  • Post category:Άρθρα

Δεν νομίζουμε ότι υπάρχει ανάγκη σχολίων !! Βγάλτε τα συμπεράσματα σας !!!

Προκλητικές δανειοδοτήσεις που ζημίωσαν αποδεδειγμένα τους πολίτες κυρίως της Κρήτης έλαβε η οικογένεια Μητσοτάκη από τη μεγαλύτερη συνεταιριστική τράπεζα του νησιού σύμφωνα με όσα προκύπτουν από το τελικό πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής για τα δάνεια των κομμάτων και των MME.

Το τμήμα του πορίσματος που αφορά τα δάνεια της εφημερίδας Κήρυκας Χανίων έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για τους περίπου 80.000 μετόχους της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας οι οποίοι διαβάζουν με έκπληξη τις τελευταίες ημέρες για όσα συνέβαιναν πριν από δέκα χρόνια και συνεχίζουν να συμβαίνουν με τις επιλήψιμες συμπεριφορές στελεχών της ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ που σχετίζονται με τα δάνεια της εταιρείας ΚΗΡΥΞ ΑΕ όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στη σχετική έκθεσή της που απέστειλε στην επιτροπή της Βουλής η Τράπεζα της Ελλάδος.

Το πολυκατάστημα

Συγκεκριμένα όπως προκύπτει από το πόρισμα της εξεταστικής η Παγκρήτια Τράπεζα έχει εγκρίνει δύο δάνεια για την εταιρεία «Κήρυξ ΑΕ» συνολικού ύψους 2.150.000 ευρώ με σκοπό την ανέγερση κτιρίου στην οδό Χιωτάκη 22 στο κέντρο της πόλης των Χανίων όπου στεγάζονταν παλαιότερα και τα γραφεία της εφημερίδας Τον Φεβρουάριο του 2007 όταν εγκρίνεται το πρώτο δάνειο (1,3 εκατ. ευρώ) έχει ήδη κλείσει η εφημερίδα (από τον Ιούνιο του 2006) και η εταιρεία χωρίς να έχει προκύψει ότι στο μεταξύ έχει αλλάξει τους καταστατικούς της σκοπούς αναπτύσσει μόνο οικοδομική δραστηριότητα δανειοδοτούμενη για την ανέγερση τετραώροφης οικοδομής στο συγκεκριμένο οικόπεδο.

Μόνο που τους όρους του δανεισμού αυτού θα τους ζήλευαν πολλές υγιείς επιχειρήσεις της Κρήτης και όχι μόνο.

Στην έκθεση ειδικής έρευνας της Τραπέζης της Ελλάδος με ημερομηνία 29/11/2016, τονίζεται πως τότε δεν ελήφθη υπόψη ότι η εταιρεία «Κήρυξ ΑΕ» κατά τον χρόνο λήψης του δανείου είχε σημαντικά οικονομικά προβλήματα συσσωρευμένες ζημιές και οφειλή από άλλο δάνειο στην Τράπεζα Πειραιώς δεδομένα που σύμφωνα με την έκθεση την κατέτασσαν στη βαθμίδα CCC (υψηλού ρίσκου).

Κυρίως όμως η τότε διοίκηση της Παγκρήτιας Τράπεζας συμφώνησε σκανδαλωδώς στην εκταμίευση του ποσού του δανείου για την ανέγερση της τετραώροφης οικοδομής χωρίς να καταστεί υποχρεωτική η προηγούμενη προσκόμιση τιμολογίων δαπανών.

Ετσι μέχρι τον Ιανουάριο του 2008 είχε εκταμιευθεί ποσό 1.144.000 ευρώ (σχεδόν το σύνολο του πρώτου δανείου), ενώ το έργο είχε προχωρήσει μόλις κατά 30%.

Παρ όλα αυτά αντί να ζητηθούν από την τράπεζα εγγυήσεις για την αποπεράτωση του κτιρίου τρεις μήνες αργότερα εγκρίνεται από την ίδια τράπεζα και δεύτερο δάνειο 850.000 ευρώ γι’ αυτόν τον σκοπό.

Τελικά για το συγκεκριμένο κτίριο δίνονται στην Κήρυξ ΑΕ συνολικά δάνεια περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η εταιρεία έχει εμφανίσει τιμολόγια δαπανών μόνο για τα 950.000 ευρώ.

Για τη διαφορά που προκύπτει η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος στην έκθεση ειδικής έρευνας κάνει λόγο για ποσό 554.000 ευρώ που αναλήφθηκε σε μετρητά χωρίς να καταστεί δυνατή η διερεύνηση της χρήσης του.

Η περιβόητη τριγωνική σχέση MME τραπεζών και πολιτικών φαίνεται πως εκείνη την περίοδο αποκτά σάρκα και οστά μέσω μιας άλλης εταιρείας της «Αναπτυξιακή Κρήτης ΑΕ», η οποία αποτελεί σύμπραξη των τεσσάρων επιμελητηρίων του νησιού του Πανεπιστημίου Κρήτης και των δύο συνεταιριστικών τραπεζών της μεγαλονήσου.

Σημαντική παράμετρος που τονίζεται και στο πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής είναι πως στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και προέδρου της «Κήρυξ ΑΕ» εκείνη την εποχή είναι το ίδιο πρόσωπο ο Ευάγγελος Σπανουδάκης (έμπιστος συνεργάτης της οικογένειας Μητσοτάκη) ο οποίος διέθετε και την ιδιότητα του προέδρου της εταιρείας «Αναπτυξιακή Κρήτης ΑΕ» από τα τέλη του 2006 έως τον Μάρτιο του 2011. Στην ίδια εταιρεία μετείχε (συμπτωματικά;) και η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα.

Με λίγα λόγια στο συγκεκριμένο σχήμα φαίνεται να συναντώνται και να συνεδριάζουν από εκείνη την περίοδο ο δανειστής και ο δανειζόμενος υπό την υψηλή εποπτεία μιας βαριάς πολιτικής οικογένειας της Κρήτης.

Η εταιρεία «Αναπτυξιακή Κρήτης ΑΕ» εμφανίζεται ακόμα μία φορά στην έκθεση ειδικής έρευνας της Τραπέζης της Ελλάδος και στο πόρισμα της εξεταστικής Συγκεκριμένα αναφέρεται πως υπάλληλος της «Αναπτυξιακή ΑΕ» (που δεν κατονομάζεται) εισέπραξε στο πλαίσιο των ίδιων δανείων άλλο ένα ποσό 51.000 ευρώ χωρίς να αναφέρεται για ποιον ακριβώς σκοπό.

Το επίμαχο κτίριο της οδού Χιωτάκη στεγάζει σήμερα το πολυκατάστημα Marks and Spencer, οι ιδιοκτήτες του οποίου πληρώνουν ενοίκιο στην «Κήρυξ ΑΕ».

Το ενοίκιο αυτό βάσει της δανειακής σύμβασης έχει εκχωρηθεί στην Παγκρήτια Τράπεζα ως μέσο αποπληρωμής του δανείου.

Ωστόσο αν και η μηνιαία δόση του δανείου θα έπρεπε να ήταν τουλάχιστον 19.000 ευρώ, προκειμένου να ανταποκρίνεται ως μέσον εξόφλησης από την αρχή το μίσθωμα του κτιρίου ορίστηκε στις 14.000 ευρώ

Τον Φεβρουάριο του το μίσθωμα του κτιρίου αναπροσαρμόστηκε στις 9.000 ευρώ, κίνηση που η Τράπεζα της Ελλάδος χαρακτηρίζει επιλήψιμη.

Τελικά η δόση πήγε ακόμα πιο κάτω αφού σήμερα η Παγκρήτια Τράπεζα έχει αποδεχτεί να εισπράττει μόνο 5.500 ευρώ τον μήνα, ώστε να μένουν 3.500 ευρώ στην εταιρεία «Κήρυξ ΑΕ» για την εξυπηρέτηση άλλων οφειλών της προς το Δημόσιο.

Η θέση της Παγκρήτιας Τράπεζας

Ο Γιώργος Κουρλετάκης τότε και σήμερα β αντιπρόεδρος της Παγκρήτιας Τράπεζας που συμμετείχε στο ίδιο συμβούλιο της «Αναπτυξιακή Κρήτης» με τον Ευάγγγελο Σπανουδάκη απαντώντας σε ερώτηση της «Εφημερίδας των Συντακτών», τόνισε πως δεν υπήρξε τίποτα μεμπτό χαρακτηρίζοντας κυνήγι μαγισσών όσα αναφέρονται στο πόρισμα της εξεταστικής.

Επισήμως πάντως από την Παγκρήτια δεν έχει υπάρξει κάποια απάντηση στις αιτιάσεις περί «επιλήψιμων συμπεριφορών» στελεχών της, ενώ πηγές της τράπεζας διαβεβαιώνουν στην «Εφ. Συν.» πως έγινε προσπάθεια τα δάνεια της «Κήρυξ ΑΕ» να εξυπηρετούνται κανονικά πάντα με δεδομένη την πτώση της αξίας των ακινήτων σε πανελλαδική κλίμακα.

Η εταιρεία «Κήρυξ ΑΕ» είναι ελεγχόμενη από την εξεταστική επιτροπή και ενδεχομένως από τη Δικαιοσύνη και για το δάνειο των 300.000 ευρώ που έλαβε από την Τράπεζα Πειραιώς το 2005.

Στο πόρισμα της εξεταστικής αναφέρεται η περίπτωση της δεύτερης προσημείωσης η οποία ετέθη στο κτίριο των παλαιών εγκαταστάσεων της ιστορικής εφημερίδας στην περιοχή Νεροκούρου Χανίων.

Εκεί σε προάστιο έξω από την πόλη των Χανίων η εταιρεία διαθέτει ένα εγκαταλειμμένο σήμερα ακίνητο σε ισόγειο χώρο παλαιάς κατασκευής υπολογιζόμενης αξίας 324.000 ευρώ (το 2015). Την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το εν λόγω κτίριο καταγράφει ο φακός της «Εφ. Συν.»

Ωστόσο η Τράπεζα Πειραιώς το προσημειώνει παραβλέποντας πως για το εν λόγω κτίριο υπάρχει ήδη πρώτη προσημείωση για άλλο παλαιότερο δάνειο της εταιρείας από άλλη τράπεζα.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος από αυτή την κίνηση ο ακάλυπτος κίνδυνος για την Τράπεζα ήταν 265.312 ευρώ, ήτοι ποσοστό 88,43% του ποσού του δανείου.

Εύκολα καταλαβαίνει κανείς πως κανένας κοινός θνητός δεν θα έπαιρνε αντίστοιχο δάνειο αν δεν είχε ένα όνομα βαρύ όπως της οικογένειας Μητσοτάκη.

Η συνέχεια για το εν λόγω δάνειο είναι λίγο πολύ γνωστή και έχει ήδη απασχολήσει την επικαιρότητα.

Επί 11 χρόνια και ενώ οι κάνουλες της τραπεζικής αγοράς στερεύουν η Τράπεζα Πειραιώς στην ουσία ξεχνάει το δάνειο αυτό και κανείς δεν ζητά την αποπληρωμή του.

Μήνες μετά τη σύσταση της εξεταστικής επιτροπής, τον Νοέμβριο του 2016, ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με την ιδιότητα του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της «Κήρυξ ΑΕ» προβαίνει σε νέα ρύθμισή του.

Εν τω μεταξύ με τις προσαυξήσεις των χρόνων η συνολική απαίτηση της Τράπεζας Πειραιώς φτάνει πλέον στις 718.000 ευρώ (διπλάσιο ποσό από την αξία που είχε το 2005 το ακίνητο με τη διπλή προσημείωση στην περιοχή Νεροκούρου).